Circonova


2. commercials

Client testimonials / 4 x 4 minutes / 2014

Circonova sätter upp teaterföreställningar för barn och unga på tema hälsa. De jobbar i skolor och spelar för elever, men följer även upp med material som lärarna jobbar vidare med efter föreställningen. Att bryta tystnaden/Utanpå inuti är en hoppfull föreställning om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp som sker mot barn och unga. Den spelas för årskurserna 4-6.

Circonova hade själva spelat in intervjuer med sina samarbetspartners, elever och lärare. Jag hjälpte dem med redigering och postproduktion. Nedan kan du se resultatet.