Scouterna – Lägereldsrapporten


2. commercials, 6. editorial

Nu presenteras Scouternas Lägereldsrapport som tagits fram av barn och unga i Sverige för att få vuxna att agera på det som är viktigast för landets drygt två miljoner svenskar mellan 8 och 25 år.

För att sprida rapporten och som ett led i att föra diskussionen mellan barn och unga och vuxna skapades en Vlogg.